Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 7 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 29 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 4 do 28 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 30 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana