Smještaj Brač Sumartin

Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 20 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 1 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana

Brač Sumartin - smještaj u blizini