Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 32 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 39 osoba u 10 apartmana