Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 26 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 41 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana