Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 3 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 35 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana