Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana