Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 8 do 10 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 28 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 30 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 1 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana