Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 17 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 8 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 20 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana