Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 5 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 6 do 16 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 4 apartmana