Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 44 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 48 osoba u 9 apartmana
Kapacitet: od 2 do 31 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 2 apartmana