Kapacitet: od 2 do 23 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 47 osoba u 8 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 34 osoba u 6 apartmana