Smještaj Ston

Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 1 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 3 apartmana

Ston - smještaj u blizini

Točke od interesa