Smještaj Srebreno

Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu

Srebreno - smještaj u blizini