Smještaj Korčula Račišće

Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana

Korčula Račišće - smještaj u blizini