Smještaj Prizna

Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana

Prizna - smještaj u blizini

Točke od interesa