Smještaj Brač Postira

Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: 10 osoba
Kapacitet: od 2 do 7 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 11 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 7 do 15 osoba u 2 apartmana

Brač Postira - smještaj u blizini

Točke od interesa
<