Smještaj Pisak

Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 29 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba

Pisak - smještaj u blizini

Točke od interesa