Smještaj Šolta Maslinica

Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 5 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Šolta Maslinica - smještaj u blizini

Točke od interesa