Smještaj Lastovo

Kapacitet: od 2 do 5 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Točke od interesa