Smještaj Ugljan Kukljica

Kapacitet: od 3 do 15 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 28 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 14 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana

Ugljan Kukljica - smještaj u blizini