Smještaj Pašman Kraj

Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 25 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 21 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 36 osoba u 7 apartmana

Pašman Kraj - smještaj u blizini