Smještaj Karlobag

Kapacitet: 8 osoba
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 24 osoba u 7 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 10 do 12 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 3 do 22 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 27 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 10 do 12 osoba u 1 apartmanu

Karlobag - smještaj u blizini