Smještaj Kaprije

Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 13 osoba u 2 apartmana
<