Smještaj Kaprije

Kapacitet: od 6 do 8 osoba u 1 apartmanu