Smještaj Ugljan Kali

Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 6 apartmana
Kapacitet: od 4 do 18 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 6 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 1 do 3 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana

Ugljan Kali - smještaj u blizini

Točke od interesa