Smještaj Jadranovo

Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 16 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 6 do 7 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 3 do 16 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 9 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 28 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 17 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 11 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 3 do 8 osoba u 2 apartmana

Jadranovo - smještaj u blizini