Smještaj Ika

Kapacitet: od 2 do 4 osoba u 1 apartmanu
Kapacitet: od 2 do 18 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 4 do 5 osoba u 1 apartmanu

Ika - smještaj u blizini

Točke od interesa