Smještaj Cres

Kapacitet: od 1 do 9 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 4 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 4 do 15 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: od 2 do 19 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: 4 osoba
Kapacitet: od 2 do 20 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 10 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 15 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 1 do 14 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 22 osoba u 5 apartmana
Kapacitet: od 2 do 6 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 4 apartmana
Kapacitet: od 2 do 8 osoba u 2 apartmana
Kapacitet: 5 osoba
Kapacitet: od 2 do 12 osoba u 3 apartmana
Kapacitet: 4 osoba

Cres - smještaj u blizini

Točke od interesa